Sabtu, Oktober 20, 2007

Artikel dari akhbar Utusan Melayu, 20 Okt 1947

PUTERA – BURUH MENERANGKAN TENTANG HARTAL

Singapura hari Ahad – Suatu persidangan penerangan berkenaan dengan pemogokan hartal telah diadakan dengan cukup memberi puas hati di restoran kita, Singapura pada pagi ini oleh Pusat Tenaga Rakyat dan Gabungan Kesatuan Buruh Singapura.

Majlis persidangan itu telah diketuai oleh Saudara Abdul Karim Zafar dan ucapan pembukaan ia telah menerangkan serba sedikit tujuan persidangan itu.

Kemudian Saudara Abdullah Zawawi dari PUTERA telah memberi penerangan yang lanjut berkenaan dengan hartal serta menjelaskan mana-mana yang belum jelas akan tujuan-tujuan PUTERA berkenaan dengan hartal itu. Ia telah menerangkan juga isi-isi Perlembagaan Rakyat yang dikehendaki supaya diterima oleh pemerintah.

Saudara Abdullah CD dari Gabungan Kesatuan Buruh Singapura telah memberi ulasan dan penerangan yang lanjut berkenaan kedudukan hartal itu dikalangan buruh demikian juga ia menyebut dan menerangkan kedudukan buruh dalam perlembagaan yang dibuat oleh PUTERA dan Majlis Bergerak Serentak atas kemahuan rakyat itu.

Setelah berlaku beberapa soal jawab dan penerangan-penerangan yang memuaskan diberi maka sekaliannya nampak faham dan menunjukkan simpati dan persetujuan mereka menyokong, mengikut cara dan kebolehan masing-masing.

Saudara Abdul Karim menutup majlis dengan meminta supaya penerangan-penerangan yang diberi itu disampaikan kepada orang ramai dan juga ia meminta supaya langkah-langkah yang diambil pada menyelenggarakan hartal itu tidak berlaku dengan paksa atau kekerasan ketenteraman dan keamanan hendaklah diutamakan.

Ramai wakil-wakil dari kesatuan-kesatuan buruh dan lain-lain badan telah hadir dalam persidangan itu.


Sumber: Akhbar Utusan Melayu, 20 Oktober 1947

Tiada ulasan: